16. 1. 2014 / 13:54
Vložil
Petra Poláková

Celoslovenské dni poľa 2014 – Príprava tretieho ročníka odštartovaná

Podobne ako v minulom roku, aj tento rok Vás budeme na stránkach týždenníka Roľnícke noviny pravidelne informovať o prípravách tretieho ročníka Celoslovenských dní poľa, ktoré pripravujeme znovu vo Dvoroch nad Žitavou. Taktiež budeme prinášať aktuálne informácie o stave porastov, odrodách vystavovaných plodín, agrotechnike, výžive a ochrane porastov pripravovaných na III. ročník tejto poľnohospodárskej výstavy. Tento rok sme zahájili praktické prípravy Celoslovenských dní poľa 2014 prípravou nového pozemku pre výstavu a založením maloparcelových pokusov ozimnej repky. Pre tretí ročník sme založili 99 parceliek repky pre 21 osivárskych a chemických firiem. Z toho 77 políčok sú rôzne odrody a hybridy repky a 22 políčok je vysiatych pre chemické a výživárske pokusy.

Zoznam vystavovateľov   

Zoznam odrôd a hybridov

Lokalita pozemku

 

Pozemok pre tretí ročník Celoslovenských  dní poľa sa už tradične, ako predošlé dva ročníky, nachádza v tej istej lokalite, na poľnohospodárskom podniku Združenia Agropodnikateľov Družstvo, vo Dvoroch nad Žitavou. Je to kukuričná výrobná oblasť so stredne ťažkou karbonátovou černozemou, s nadmorskou výškou okolo 125 m. Priemerný ročný úhrn zrážok je 520 mm a priemerná ročná teplota je  9,7°C. Zásobenosť pôdy prístupnými živinami je: fosfor 67 mg/kg,  draslík 335mg/kg, horčík 198 mg/kg, pH 7,2.

Príprava pozemku, hnojenie a sejba repky

 

Predplodina na parcele pre výstavu Celoslovenské dni poľa 2014 bola ozimná pšenica. Po zbere pšenice a zvezení slamy – 25. 7. 2013, nasledovala podmietka radličkovým kypričom HORSCH TERANO FX s optipakom. Na základné hnojenie sme na hektár dodali 200 kg amofosu a 3000 kg kvapalného organického hnojiva s obsahom NPK a mikroelementov, ktoré sme na pole aplikovali veľkoobjemovou cisternou s hadicovým adaptérom a ihneď po aplikácii bolo hnojivo zadiskované a pôda ošetrená valcom. Dusík dodaný v tomto hnojive mal poslúžiť aj na rozklad bohatých pozberových zvyškov z predplodiny.

Vzhľadom na pretrvávajúce suché počasie už počas žatvy a taktiež po žatve, sme dlho vyčkávali na vhodnejšie vlahové podmienky. Koncom augusta bola situácia už tak vážna, že hrozilo nezasiatie pokusov s ozimnou repkou. Vytúžených zrážok sme sa dočkali až po 66 suchých a horúcich dňoch (nepršalo od 24. 6. do 28. 8) ! Až 28. augusta sme zaznamenali 45,3 mm zrážok, a tak ako ostatní farmári, aj my sme chytili druhý dych. Vyprahnutá pôda rýchlo obschla a už 30. augusta sme pole kvalitne naorali na hĺbku 20 cm a následne utlačili ťažkým lúčnym valcom.

Predsejbovú prípravu sme urobili už 2. 9. 2013 kompaktorom Lemken, dvomi prejazdmi po sebe – kvôli lepšiemu utlačeniu čerstvej oráčiny a dokonalejšiemu urovnaniu pozemku. Aj napriek rýchlemu tempu bola pôda pripravená na sejbu v dobrej kvalite. Po príprave pôdy, ale ešte pred  samotnou sejbou potrebujeme jeden deň na presné vymeranie políčok a vytýčenie každej jazdy sejačky.

Sejbu sme vykonali 5. 9. 2013 sejačkou JOHN DEERE A 750 so záberom 6m a medziriadkovou vzdialenosťou 16 cm. Celú plochu repky sme po sejbe povalcovali cambridgskými valcami, čo zabezpečilo rovnomernejšie vzchádzanie rastlín, ale taktiež vyrovnalo povrch pred aplikáciou herbicídov.

Medzi jednotlivými odrodami vynechávame uličku 0,5 m. Výsevky na jednotlivých parcelkách sa pohybovali v rozmedzí 2,3 – 4,5 kg na hektár podľa požiadaviek majiteľov odrôd. Taktiež sme rešpektovali poradie sejby jednotlivých odrôd, tak ako si ho zadali vystavovatelia. Jedným prejazdom sejačky sme siali dve odrody po tri metre šírky, pretože na sejačke je možné nastaviť samostatne výsevok každej polovice samostatne. Parcelky repky sejeme zámerne dlhšie, aby okraje slúžili ako ochranný pás pred ohryzom  zverou, ktorá v zime pokusy s obľubou navštevuje. V jarnom období po prezimovaní prebytočnú repku vymulčujeme na požadovanú vzdialenosť.

 

Stav porastu a ochrana repky na jeseň

 

Aj napriek mimoriadne suchému a horúcemu letu sa nám porasty repky podarilo založiť v agrotechnickom termíne sejby a hlavne v dobrej kvalite. Všetky pokusné políčka vzišli kompletne a rovnomerne. Dňa 18. septembra sme všetky odrody ošetrili herbicídom Butisan max v dávke 2,2 l na hektár v kombinácii s insekticídom Cyperkill 25 EC v dávke 0,1 l na hektár, proti skočkám. V čase aplikácie herbicídu boli buriny v štádiu klíčnych až prvého pravého listu a repka mala prvý pravý list. Ďalšie ošetrenie bolo vykonané 15. októbra – v štádiu 5 – 6 listov repky. Porasty sme ošetrili fungicídom s rastovo regulačným účinkom (účinná látka – tebuconazole) v kombinácii listovým hnojivom Maxibor 150 v dávke 1 l/ha.

Rastliny repky vstupovali do zimy v dobrom kondičnom stave, v štádiu prízemnej listovej ružice s 7 až 9 listami a s priemernou hrúbkou koreňového krčka 8 až 12 mm. Dnes možno konštatovať, že všetkých 99 parceliek repky zimuje v dobrom rastovom štádiu a na Celoslovenských dňoch poľa 2014 sa odprezentujú v plnej kráse.

 

DUŠAN BLAHO

FOTO – DUŠAN BLAHO

Foto1: Po vysiatí každej odrody musíme sejačku dokonale vyčistiť.

Foto2: Každý zásev je presne vytýčený.

Foto3: Ošetrovanie pokusov insekticídom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *