Príprava 7. ročníka 2018

IMG_1460
Stretnutie organizátorov s vystavovateľmi osív a chémie - zhodnotenie ...
IMG_1463
Základné hnojenie pozemku pred orbou rozmetadlom
IMG_1466
Orba výstavného pozemku pod repku (9.8.2017)
IMG_1839
Sejba ozimnej repky. Zasiatych bolo 121 políčok (7.9.2017)
IMG_1961
Rozmeranie poľa pred sejbou ozimín
IMG_1970
Osivá pripravené na sejbu. Všetky osivá sa musia pred sejbou navážiť p...
IMG_1973
Sejba ozimín (9.10.2017). Zasiatych bolo 355 políčok - t.j. 710 zásevo...
IMG_1985
Sejba uličiek trávou medzi políčkami
20160903_110342
Valcovanie po sejbe cambridgskými valcami.
obr. 2
Porasty repky pred vstupom do zimy
obr. 3
Porasty ozimných obilnín v decembri
IMG_2369
Plochy ozimných hrachov sme preventívne prikryli netkanou textíliou pr...
IMG_2478
Regeneračné prihnojenie dusíkom 26.2.2018
20180406_180238
Mak sa podarilo zasiať až 6. apríla, dovtedy pôda bola veľmi premočená...
IMG_2482
K jarnej príprave pôdy sa dalo pristúpiť až 10. a 11. apríla a 12. apr...
IMG_2502
Príprava políčok pre odborný seminár
IMG_2514
Porasty 16. apríla
IMG_2549
Výsadba zemiakov - 20. apríl
IMG_2536
Začiatok kvitnutia repky - 18.4.2018
IMG_2531
Porasty 21.4.2018
IMG_2539
Ošetrenie repky insekticídom a fungicídom 18.4.2018
IMG_2591
Skosený porast trávy v uličkách medzi políčkami sa skosil, zhrabal......
IMG_2596
... následne sa pozberal a použil do senáže - 5.5.2018
IMG_2622
Stav porastov 10.5.2018
IMG_2630
Niektoré plodiny sme museli ohradiť a chrániť pred poškodením zverou....
IMG_2625
Uličky medzi blokmi políčok sa upravili kompaktorom a vysiali jačmeňom...