Príprava 6. ročníka 2017

Úprava pôdy po orbe
Úprava pôdy po orbe
20160903_101608
Sejba repky 3.9.2016
20160903_110342
Valcovanie po sejbe cambridgskými valcami.
20160903_141416
Aplikácia herbicídu na políčka repky
20160914_135204
Aplikácia insekticídu na políčka repky
20161010_152422
Sejba ozimín 10.10.2016
P1100440
Sejba ozimín 10.10.2016
DSC_0026
Políčka repky sme zarovnali kompaktorom
IMG_0004
Porasty ozimín sú kompletne vzídené
P1100453
Okolité plochy sú vysiate zmesou raže a trávy, ktorá sa skosí pred výs...
DSC_0130
Aplikácia morforegulátora na repku
IMG_0006
Repky pred prezimovaním
DSC_0362
Niektoré políčka sme museli ochrániť pred mrazom i zverou
IMG_0510
Začiatkom januára 2017 sú konečne porasty pod bielou perinou
DSC_0501
Regeneračné prihnojenie ozimín dusíkom - 16.2.2017
DSC_0531
Príprava pôdy pred sejbou jarných plodín - 16.3. 2017
DSC_0547
Sejba jarín maloparcelovou sejačkou - jačmene, pšenice, hrachy, lupiny...
DSC_0576
Sejba odrôd cukrovej repy dňa 30.3.2017
DSC_0600
Porasty repiek 5.4.2017
IMG_0696
Niektoré spoločnosti využívajú na vzdelávanie svojich zamestnancov po...
DSC_0597
Porasty ozimín 5.4.2017
IMG_0726
Porasty cukrovej sme museli ochrániť pred jarnými mrazmi (20. 4. 2017)...
IMG_0742
Sejba políčok kukurice pre pokusy s ochranou a výživou 25. 4 .2017
IMG_0748
Ošetrenie kvitnúcej rekpy insekticídom a fungicídom 25. 4. 2017
IMG_0818
Riadené prejazdy pre ukážky rôzneho spôsobu obrábania pôdy v nadväznos...
IMG_1102
Príprava pôdnych odkopov