Informácie pre vystavovateľov

CELOSLOVENSKÉ DNI POĽA 2020 v Dvoroch nad Žitavou

  sa uskutočnia  formou

 INDIVIDUÁLNYCH FIREMNÝCH POĽNÝCH DNÍ 

 

Celý priestor výstavy bude od 3. 6. – 3. 7. 2020 voľne prístupný pre individuálne
návštevy poľnohospodárskej verejnosti.

Všetky ozimné aj jarné prihlásené odrody sú riadne a v termíne vysiate a sú plnohodnotne ošetrované, rovnako tak
sú ošetrované pokusy ochrany a výživy rastlín.

Podrobnosti a jednotlivé termíny firmemných dní budeme postupne uverejňovať na úvodnej stránke výstavy.

 

 

 

Bc. Alena Štefeková   (technika)

obchodný manažér

mobil: 0903 616 641

e-mail: alena.stefekova@profipress.sk

 

Ing. Peter Hudec  (osivá, ochrana, výživa)

manažér výstavy

mobil:  0948 955 951

e-mail: peter.hudec@profipress.sk