Informácie pre vystavovateľov

10. ročník Celoslovenských dní poľa 2021 sa uskutoční 8. – 9. júna 2021  v Seliciach, na pozemkoch spoločnosti AGRO Divízia s. r. o. Selice

 

Prihlášky pre vystavovateľov, ktorí budú prezentovať odrody, ochranu a výživu na prezentačných políčkach si môžete stiahnuť tu:

Prihláška Odrody

Prihláška Ochrana

Prihláška Výživa

 

Prihláška na voľné plochy pre techniku:

PRIHLASKA na vystavu CDP_2021

PRIHLASKA na vystavu CDP_2021

 

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK – 19.5.2021

Tešíme sa na Vašu účasť !

 

 

 

 

Bc. Alena Štefeková   (technika)

obchodný manažér

mobil: 0903 616 641

e-mail: alena.stefekova@profipress.sk

 

Ing. Peter Hudec  (osivá, ochrana, výživa)

manažér výstavy

mobil:  0948 955 951

e-mail: peter.hudec@profipress.sk