21. 2. 2014 / 11:05
Autor
Petra Poláková

Ozimné obilniny na CDP 2014

Obilniny majú v historickom vývoji ľudstva najdôležitejšie postavenie spomedzi poľných plodín. Pestujú sa v prvom rade pre zrno na výživu obyvateľstva, na výživu hospodárskych zvierat, ale významné miesto majú aj v potravinárskom, liehovarníckom a farmaceutickom priemysle. Najväčší podiel pestovateľských plôch obilnín v našich podmienkach má pšenica ozimná. V osevných postupoch zaberá až 30 % plochy. Aj v pokusoch na Celoslovenských dňoch poľa 2014 vo Dvoroch nad Žitavou bude mať táto najvýznamnejšia obilnina najväčšie zastúpenie zo všetkých poľných plodín.

Široký sortiment odrôd a hybridov ozimín

 

Poľnohospodárska výstava Celoslovenské dni poľa vo  Dvoroch nad Žitavou sa z roka na rok rozrastá. Nielen do počtu vystavovanej techniky, sprievodných akcií, ale aj počet maloparcelových pokusov odrôd, hybridov a ochrany a výživy rastlín každoročne stúpa.

Tretí ročník CDP ponúkne návštevníkom výstavy skutočne pestrú paletu poľných plodín. Mimoriadne obšírne bude zastúpenie ozimín. Založených je až 270 maloparcelových pokusov odrôd a hybridov ozimín – vrátane repky olejnej ozimnej, od 23 osivárskych spoločností pôsobiacich na Slovensku.  Najväčšie zastúpenie z ozimín bude mať už tradične ozimná pšenica, ktorej je vysiatych  143 odrôd, vrátane nových moderných hybridov pšenice. Sortiment ozimín určite obohatí aj 20 odrôd ozimného jačmeňa, 14 odrôd ozimnej raže, 7 políčok s ozimným tritikále a zaujímavá je aj ozimná odroda potravinárskeho hrachu siateho. Na jeseň sme založili aj 8 políčok ďatelinovín a ďatelinovo-trávnych miešaniek.

Okrem veľkého počtu odrôd a hybridov ozimín sme pre 17 chemických firiem pripravili až 81 pokusov ozimín, určených pre ukážky ochrany a výživy rastlín. Na nich budú predstavené ucelené technológie herbicídnej, fungicídnej, insekticídnej ochrany rastlín a taktiež varianty s výživou rastlín, počnúc základným hnojením NPK, štartovacími mikrogranulovanými hnojivami s obsahom mikroelementov a listovou výživou poľných plodín. Stále významnejšie miesto v pokusoch na Celoslovenské dni poľa a taktiež pri pestovaní rastlín majú aj rastové  regulátory a biostimulárory, ktoré dokážu účinne urýchliť látkovú výmenu a chemické procesy v rastline.

 

Výber pozemku, hnojenie a základná príprava pôdy

 

Príprava takejto rozsiahlej akcie vyžaduje presné naplánovanie a vykonanie mnohých krokov a pracovných operácií ešte pred samotnou sejbou pokusov. Na začiatku je samozrejme výber toho správneho pozemku, ktorý bude spĺňať všetky požiadavky vystavovateľov, organizátorov, vykonávateľov prác, ale hlavne požiadavky všetkých plodín, ktoré vysievame a pripravujeme na výstavu. Pozemok musí byť v prvom rade dobre prístupný technike, výškovo vyrovnaný, pôda dobre zásobená živinami, vyrovnaná, bez pôdnych defektov a vymoklín. Najlepšie stredne ťažká, priepustná a hlavne ľahko obrábateľná pôda.

Tohtoročné Celoslovenské dni poľa budú po predplodine pšenica ozimná, na stredne ťažkej pôde typu černozem karbonátová so zásobenosťou prístupnými živinami: fosfor 88 mg/kg,  draslík 395mg/kg, horčík 223 mg/kg a pH 7,2.

Prípravu pôdy sme začali podmietkou, ihneď po zbere predplodiny a zvezení slamy. Skoro a kvalitne vykonanou a ošetrenou podmietkou dokážeme ušetriť mnoho dnes už tak vzácnej vody v pôde, čím si pomôžeme pri ďalších operáciách, ktoré budeme následne vykonávať na pôde. Nasledovalo základné hnojenie, kde sme na hektár dodali 200 kg amofosu a 3000 kg kvapalného organického hnojiva s obsahom NPK a mikroelementov, ktoré sme  ihneď po aplikácii zadiskovali a pôdu ošetrili valcom. Dusík dodaný v tomto hnojive mal v pretrvávajúcom suchom počasí podporiť rozklad bohatých pozberových zvyškov z predplodiny. (nepršalo celých 66 dní, od 24. 6. do 28. 8.). Až koncom augusta sme sa dočkali výdatného dažďa –  45,3 mm. Potom už bolo možné pole kvalitne naorať na hĺbku 20 cm a následne sme oráčinu utlačili ťažkým lúčnym valcom. V takomto stave pozemok čakal na ďalšie operácie.

 

Sejba pokusov ozimných obilnín

 

V prvej dekáde septembra sme pozemok ošetrili prvý krát kompaktorom, čím sme zlikvidovali prvú vlnu vzídených burín a dosiahli sme rovinu potrebnú na základné vytýčenie pokusných políčok. Predsejbovú prípravu sme urobili 6.10. 2013  kompaktorom Lemken, dvomi prejazdami po sebe – kvôli dokonalejšiemu utuženiu a urovnaniu pozemku. Pôda bola na sejbu pripravená v dobrej kvalite, s osivovým lôžkom v hĺbke 5 cm. Iba sejba do precízne pripravenej pôdy pred sejbou  nám zabezpečí kompletné a vyrovnané vzchádzanie rastlín.

Po príprave pôdy, ale ešte pred samotnou sejbou  nastáva čas na presné vymeranie políčok, uličiek a vytýčenie začiatku a konca každej jazdy sejačky. Sejba jedného políčka  2,2 x 10 m pozostáva z dvoch prejazdov sejačky so záberom 1,1 m. Pred samotnou sejbou je potrebné ešte pripraviť jednotlivé vzorky osív. Každú vzorku osiva musíme presne navážiť podľa požadovaného výsevku, ktorý si zadáva vystavovateľ. Navážené množstvá osív pripravíme do vrecúšok, presne označíme a zoradíme do poradia, v akom sa budú podľa pripraveného plánu vysievať. Prísne a presné dodržiavanie vopred pripraveného plánu sejby a dokonalá evidencia vysiatych políčok  musia byť samozrejmosťou pri tejto práci. V tejto fáze prác už omyl nemá žiadne miesto!

Samotnú sejbu sme vykonali 8.10. 2013 bezzbytkovou maloparcelovou sejačkou , už tradične  v spolupráci s pracovníkmi ÚKSUPu  Želiezovce. Spolu sme vysiali 252 políčok ozimných obilnín. (to je spolu 504 samostatných zásevov). Celú plochu sme po sejbe povalcovali  cambridgskými valcami, čo zabezpečilo rovnomernejšie vzchádzanie rastlín. Porasty ozimín povzchádzali kompletne a rovnomerne – aj vďaka včasnej a kvalitnej základnej a predsejbovej príprave pôdy. V rastovom štádiu  2 – 4 listov obilnín sme urobili ešte preventívne insekticídne ošetrenie porastov ozimín proti prenášačom vírusových chorôb.

 

Stav porastov pred vstupom do zimy

 

Oziminy vstupovali do zimy v dobrom zdravotnom aj kondičnom stave v BBCH 20 – 25. Všetky porasty boli a dnes možno povedať, že aj v strede februára sú odnožené a dobre zapojené. Vzhľadom na mimoriadne teplý priebeh zimy, oziminy aj v tomto období s malými prestávkami vegetovali. Do 15. februára sme v Dvoroch n. Žitavou vôbec nezaznamenali snehovú prikrývku a teploty počas „zimy“ dosahovali bežne nad 10°C. Po takejto miernej zime budeme určite pozorovať vyšší tlak chorôb a škodcov na všetkých poľných plodinách.

Jar už čoskoro otvorí naše chotáre a potom musíme  správnymi agrotechnickými zásahmi pokračovať v modelovaní porastov a príprave Celoslovenských dní poľa 2014. V týždenníku Roľnícke noviny Vás budeme touto cestou pravidelne informovať o postupe prípravných prác na Celoslovenské dni poľa vo Dvoroch nad Žitavou a o stave porastov.

 

DUŠAN BLAHO

FOTO – AUTOR

CDP1: Ozimný hrach 18.11.2013

CDP2: Príprava pôdy

CDP3: Sejba ozimín

CDP5: Stav porastov 1.11.2013

CDP1 CDP2 CDP3 CDP4

 

Kópia – Zrážky mm-1

Kópia – tab.oziminy 2014-1

Kópia – Zoznam vystavovateľov

Komentáře ke článku 1

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *