Pre návštevníkov

Vážení návštevníci,

ďakujeme, že ste nás podporili svojou prítomnosťou na

10. ročníku Celoslovenských dní poľa, ktoré sa uskutočnili 8. – 9. júna 2021 v Seliciach, na pozemkoch spoločnosti AGRO Divízia s. r. o. Selice.

Okrem výstavy poľnohospodárskej techniky a políčok s poľnými pokusmi ste mohli počuť  zaujímavú odbornú prednášku  pod vedením odborných garantov z SPU Nitra prof. Ing. V.Rataja, PhD. a doc.Ing. M.Macáka, PhD na témy:

– Variabilná aplikácia hnojív a ochranných látok

–  Variabilná hĺbka obrábania pôdy

–  Telematika

– Autonómne a robotické systémy v rastlinnej výrobe

Rovnako ste mohli vidieť  ukážky orby a poľných prác historickými traktormi pod vedením odborného garanta z SPU Nitra doc.Ing. J.Ďuďáka, CSc.

 

Výhercom v tombole dodatočne gratulujeme !

Ing. Peter Hudec

manažér výstavy