Pre návštevníkov

Vážení návštevníci,

tešíme sa na stretnutie na jubilejnom

10. ročníku Celoslovenských dní poľa, ktoré sa uskutočnia 8. – 9. júna 2021 v Seliciach, na pozemkoch spoločnosti AGRO Divízia s. r. o. Selice.

Okrem výstavy poľnohospodárskej techniky a políčok s poľnými pokusmi na vás čaká   zaujímavá odborná prednáška  pod vedením odborných garantov z SPU Nitra prof. Ing. V.Rataja, PhD. a doc.Ing. M.Macáka, PhD na témy:

– Variabilná aplikácia hnojív a ochranných látok

–  Variabilná hĺbka obrábania pôdy

–  Telematika

– Autonómne a robotické systémy v rastlinnej výrobe

Rovnako môžete vidieť  ukážky orby a poľných prác historickými traktormi pod vedením odborného garanta z SPU Nitra doc.Ing. J.Ďuďáka, CSc.

 

Nezabudnite sa zúčastniť tomboly – môžete získať zaujímavé výhry!

A navyše –  za prvých 500 odovzdaných vyplnených kupónov dostanete pivo zdarma!

Tombolové kupóny budú vložené do Roľníckych novín, vydanie č. 22 / 2.6.2021

Žrebovanie tomboly sa bude konať utorok aj stredu o 15.15 hod pred hlavnou tribúnou.

 

 

Prosíme všetkých návšetvníkov, aby dodržiavali všetky platné protiepidemické opatrenia.

Ing. Peter Hudec

manažér výstavy