Pre návštevníkov

Vážení návštevníci, znova pre Vás pripravujeme výstavu Celoslovenské dni poľa vo Dvoroch nad Žitavou. Vzhľadom k epidemiologickej situácii sa uskutočnia v novom formáte.

 

CELOSLOVENSKÉ DNI POĽA 2020 v Dvoroch nad Žitavou

  sa uskutočnia  formou

 INDIVIDUÁLNYCH FIREMNÝCH POĽNÝCH DNÍ 

 

Celý priestor výstavy bude od 3. 6. – 3. 7. 2020 voľne prístupný pre individuálne
návštevy poľnohospodárskej verejnosti. Priestor je prístupný cez pracovné dní od 9:30 do 15:00 hodiny. Mimo uvedeného času volajte 0948 955 951.

Mapka príjazdu k CDP

Všetky ozimné aj jarné prihlásené odrody sú riadne a v termíne vysiate a sú plnohodnotne ošetrované, rovnako tak
sú ošetrované pokusy ochrany a výživy rastlín.

Podrobnosti a jednotlivé termíny firmemných dní budeme postupne uverejňovať na úvodnej stránke výstavy.

 

Ing. Peter Hudec

manažér výstavy