Prihláška na Celoslovenské dni poľa Dvory nad Žitavou 2. – 3. 6. 2020

ZMENA TERMÍNU VÝSTAVY:

16.-17.6.2020

 

NOVÝ TERMÍN PRE UKONČENIE PRIHLASOVANIA : 15.5.2020

Zástupca pre poľnohosp. techniku:

Bc. Alena Štefeková
e-mail: alena.stefekova@profipress.sk
telefón: 037/3141141
mobil: 0903 616 641

Stravné lístky

Ing. Petra Poláková
e-mail: petra.polakova@profipress.sk
telefón: 037/2420002
mobil: 0903 555 538

Usporiadateľ:

Profi Press SK s. r. o.
Dlhá 25, 949 01 Nitra
IČO: 45348723
DIČ: 2022953823

Spoločné a individuálne predvádzanie poľnohospodárskej techniky

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK PRE OBJEDNÁVKU VÝSTAVNEJ PLOCHY: 24. 4. 2020

Vystavovateľ: (*povinné údaje)

Fakturačná adresa:

vyplnia len firmy, ktoré vystavujú prvýkrát

Poštová adresa:

mapa

TÉMA VÝSTAVY 2020 - POĽNOHOSPODÁRSTVO 4.0

 1. Variabilná aplikácia hnojív a ochranných látok
 2. Variabilná hĺbka spracovania pôdy
 3. Telematika
 4. Autonómne a robotické systémy v rastlinnej výrobe
Výstavná plocha Varianty plochy Plocha na stacionárne predvádzanie Plocha na individuálne predvádzanie Cena za plochu vrátane elektriny
A0

Výstavná plocha,
plus
spoločné predvádzanie v rámci témy výstavy
25 x 50 m 0 870 €
Mám záujem zúčastniť sa odborného seminára v rámci témy výstavy Áno Nie
Uveďte prosím zoznam spotrebičov napojených na vašu prípojku ( napr. výčapný pult,chladnička, chladiaca vitrína,rýchl.konvica a pod.)
Potreba trojfázovej zásuvky ( 400 V)

Áno

Nie

A1 Výstavná plocha,
plus plocha
na individuálne predvádzanie techniky
25 x 50 m 25 x 70 m 870 €
Mám záujem zúčastniť sa odborného seminára v rámci témy výstavy Áno Nie
Uveďte prosím zoznam spotrebičov napojených na vašu prípojku ( napr. výčapný pult,chladnička, chladiaca vitrína,rýchl.konvica a pod.)
Potreba trojfázovej zásuvky ( 400 V)

Áno

Nie

A2 Výstavná plocha,
plus plocha
na individuálne predvádzanie techniky
15 x 50 m 15 x 70 m 720 €
Mám záujem zúčastniť sa odborného seminára v rámci témy výstavy Áno Nie
Uveďte prosím zoznam spotrebičov napojených na vašu prípojku ( napr. výčapný pult,chladnička, chladiaca vitrína,rýchl.konvica a pod.)
Potreba trojfázovej zásuvky ( 400 V)

Áno

Nie

Požiadavka na úpravu plochy pre individuálne predvádzanie.

Platí pre plochy A1 a A2.

Trávny porast

Vykosený trávny porast

podmietka

Nemáme záujem o predvádzaciu plochu
B Výstavná plocha 10 x 20 m 0 620 €
Mám záujem zúčastniť sa spoločného predvádzania v rámci témy výstavy Áno Nie
Mám záujem zúčastniť sa odborného seminára v rámci témy výstavy Áno Nie
Uveďte prosím zoznam spotrebičov napojených na vašu prípojku ( napr. výčapný pult,chladnička, chladiaca vitrína,rýchl.konvica a pod.)
Potreba trojfázovej zásuvky ( 400 V)

Áno

Nie

Plochy A a B majú v cene zahrnutý poplatok za elektrinu v hodnote 90,-eur.
C Výstavná plocha 5 x 10 m 0 260 €
Mám záujem zúčastniť sa spoločného predvádzania v rámci témy výstavy Áno Nie
Mám záujem zúčastniť sa odborného seminára v rámci témy výstavy Áno Nie
V prípade, že potrebujete prívod elektriny, uveďte prosím zoznam spotrebičov napojených na vašu prípojku ( napr. výčapný pult,chladnička, chladiaca vitrína,rýchl.konvica a pod + potrebu trojfáz.zásuvky) Cena za poskytnutie elektriny je 90,-eur, a nie je zahrnutá v cene za prenájom plochy.
Potreba trojfázovej zásuvky ( 400 V)

Áno

Nie

V cene je zahrnuté:

 1. Stráženie stánkov a techniky bezpečnostnou agentúrou.
 2. Poistenie akcie.
 3. Elektronická pozvánka na akciu s logom firmy, propagačné materiály na akciu.
 4. Tlačený katalóg s umiestnením všetkých vystavovateľov.
 5. Poukážky na občerstvenie pre vystavovateľov. (plocha A: 10 jedál + 10 nápojov / 2 dni, plocha B: 8 jedál + 8 nápojov/ 2 dni, plocha C: 6 jedál + 6 nápojov / 2 dni)
 6. Možnosť doobjednania ďalších straveniek pre firemných zákazníkov a hostí navyše v cene:

Prihláška na spoločenský večer - Penzión Žitava, Dvory n. Žitavou, 2.6.2020 o 19.00 hod.Počet osôb

Platobné podmienky:
Všetci vystavovatelia sa zaväzujú uhradiť predfaktúry za prenájom plochy v lehote splatnosti.

Požiadavka na umiestnenie plochy vedľa firmy
(pohľad čelom k tribúne)
(Umiestnenie firiem musí byť obojstranne potvrdené, na jednostrannú požiadavku nebudeme brať ohľad.).

KATALÓG VÝSTAVY

TERMÍN ZASLANIA PRIHLÁŠKY JE 24.4.2020. PRIPADNÉ NESKÔR ZASLANÉ ÚDAJE NEBUDÚ Z ČASOVÝCH DÔVODOV ZAHRNUTÉ DO KATALÓGU VÝSTAVY

Katalóg výstavy bude k dispozícii na výstave všetkým návštevníkom, zároveň bude formou samostatnej prílohy distribuovaný v týždenníku Roľnícke noviny.

Prehľad vystavovateľov v Katalógu bude zoradený podľa výstavnej plochy a abecedy.

Vyberte v nasledujúcich kategóriách stroje ( produkty ), ktoré chcete v Katalógu prezentovať. K jednému stroju ( produktu) môžte priložiť fotku.

 1. Spoločné predvádzanie - Stroj/zariadenie v zmysle témy výstavy
 2. Top stroj / produkt / novinka
 3. Predvádzané stroje v rámci individuálneho predvádzania
 4. Akciová cena

Výstavná plocha A0 - Do tabuľky uveďte jeden stroj / zariadenie predvádzané v zmysle témy výstavy. Okrem toho môžte v tabuľke uviesť 2 Top stroje / novinka a 2 stroje s akciovou cenou

Výstavná plocha A1 – Do tabuľky uveďte 2 Top stroje / novinka a zároveň 2 predvádzané stroje počas výstavy, okrem toho môžete v tabuľke uviesť 2 stroje individuálne s akciovou cenou (zľavou).

Výstavná plocha A2 – Do tabuľky uveďte 2 Top stroje / novinka a zároveň 2 predvádzané stroje počas výstavy, okrem toho môžete v tabuľke uviesť 2 stroje individuálne s akciovou cenou (zľavou).

Výstavné plochy B – V prípade, že sa chcete zúčastniť aj spoločného predvádzania, do tabuľky 0 uveďte jeden stroj / zariadenie predvádzané v zmysle témy výstavy. Okrem toho môžte do tabuľky uviesť 1 Top stroj / novinku a 1 stroj / produkt s akciovou cenou.

Výstavné plochy C – V prípade, že sa chcete zúčastniť aj spoločného predvádzania, do tabuľky 0 uveďte jeden stroj / zariadenie predvádzané v zmysle témy výstavy. Okrem toho môžte do tabuľky uviesť 1 Top stroj / novinku a 1 stroj / produkt s akciovou cenou.

Podľa Vašej výstavnej plochy vyplňte nasledujúce kategórie:

Začiatok individuálneho predvádzania o 11.oo hod., ukončenie cca o 15.30. hod

S cieľom podporiť kontraktačný rozmer výstavy ponúkame možnosť zviditeľnenia cenovej ponuky vybraných strojov ( produktov)