6. 5. 2014 / 12:35
Vložil
Petra Poláková

Spravodaj CDP – jariny

Každý rok je iný. Kým minulá zima nemala konca, ešte 1. apríla sme vo Dvoroch nad Žitavou chodili po snehu, tak táto posledná sa ani nezačala a už sme mali jar v plnom prúde. Kým vlani na jar po výdatných dažďoch mali roľníci tisíce hektárov zaplavené vodou a nevedeli sme v agrotechnických termínoch zasiať, v tomto roku sme bez problémov zasiali každý hektár, ale teraz sa sťažujeme na sucho. Žiaľ, alebo chvála Bohu, každý rok je iný a každý nám prináša nové, často až extrémne podmienky na pestovanie poľných plodín. Čo nám však príroda na jednej strane zoberie, to nám obyčajne niekde inde vráti. A ešte k tomu máme k dobru bohaté skúsenosti, vedomosti agronómov a odhodlanie roľníkov tvrdo pracovať za každých podmienok.

Tohtoročný areál Celoslovenských dní poľa bude oproti minulému roku zasa o niečo bohatší. Zastúpených bude až 24 druhov poľných plodín v 392 rôznych odrodách a hybridoch. K tomu ešte 190 maloparcelových pokusov s chemickou ochranou a výživou rastlín.

Novinkou Celoslovenských dní poľa bude bohatá expozícia Slovenského zväzu chovateľov v podobe malých hospodárskych zvierat – hydina, králiky, holuby a taktiež výstava veľkých hospodárskych zvierat, kde budú zastúpené najmä mäsové plemená hovädzieho dobytka, ovce a kozy. Chýbať nebude ani už tradične organizovaná súťaž v orbe konským záprahom, ktorá sa teší veľkému záujmu návštevníkov Celoslovenských dní poľa.

 

Agrotechnické opatrenia

 

Pestovateľská technológia všetkých pokusov, ktoré pripravujeme na Celoslovenské dni poľa je konvenčná. Celý pozemok bol po zbere predplodiny podmietnutý a následne, po vyhnojení NPK pooraný na hĺbku 22 cm. Vzhľadom na široké spektrum plodín sa nám táto technológia javí najlepšia.

Tak ako väčšina poľnohospodárskych podnikov, aj my sme začali jarné práce regeneračným prihnojovaním ozimín. Na ozimné repky a pšenice sme už koncom februára  aplikovali 200 kg liadku, čím sme dodali 55 kg N na hektár. Ďalšie prihnojenie ozimín bolo vykonané 31. marca hnojivom liadok amónny, v dávke 60 kg N/ha.

Prvé insekticídne ošetrenie repky proti krytonosom sme urobili už 10. marca (oproti minulému roku o mesiac skôr), insekticíd sme kombinovali s kvapalným hnojivom DAM 390 ( 60 kg N ) a listovou výživou s obsahom bóru. V porovnaní s minulým rokom bol tlak škodcov nižší a celú insekticídnu ochranu repky sme urobili na 3 zásahy. Na začiatku kvitnutia sme spolu s insekticídom aplikovali aj fungicíd proti fómovej hnilobe a sclerotínii.

Pšenice sme ošetrovali proti burinám už 13. marca a následne sme vykonali aj fungicídne a insekticídne ošetrenie. Začiatok kvitnutia repky bol posunutý o 20 dní skôr oproti priemerným rokom a najskorší ozimný jačmeň začal klasiť už 16. apríla! Aj vďaka miernej zime a skorému nástupu jari sú všetky oziminy na konci apríla vo veľmi dobrom zdravotnom a kondičnom stave.

 

Príprava a sejba jarín

 

Okrem širokého sortimentu ozimných poľnohospodárskych plodín pripravujeme pre návštevníkov Celoslovenských dní poľa vo Dvoroch nad Žitavou aj prezentáciu 127 odrôd a hybridov jarín, čo je o 23 viac ako v predchádzajúcom ročníku. Najväčšie zastúpenie budú mať jarný jačmeň – 23 odrôd, jarná pšenica – 12 odrôd, cukrová repa – 20 odrôd, zemiaky – 22 odrôd, ovos siaty – 7, hrach – 11, a v menších množstvách budú zastúpené – jarná repka, sója, mak, ľan, trávy, ďatelinoviny a facélia. Okrem odrodových pokusov sme založili aj 33 políčok jarného jačmeňa, 25 slnečníc, 36 políčok kukuríc a 5 parceliek cukrovej repy, na ktorých vystavovatelia predstavia svoje technológie herbicídnej, fungicídnej a insekticídnej ochrany rastlín a chýbať nebudú ani varianty s výživou rastlín

Na základné hnojenie jarín sme na jeseň dodali 200 kg/ha amofosu a 3000 kg/ha kvapalného organického hnojiva s obsahom NPK a mikroelementov, ktoré sme  ihneď  po aplikácii zadiskovali a pôdu ošetrili valcom. Naorané plochy určené pre jariny sme už na jeseň urovnali. Jarná predsejbová príprava potom pozostáva iba z jedného prejazdu kompaktorom a nasledovala sejba. Nenahraditeľným náradím pri tejto práci je 3 metre široký kompaktor LEMKEN, ktorý v ZAD Dory nad Žitavou zakúpili práve na tieto účely  Medzi prípravou pôdy a sejbou nás čakala ešte veľmi dôležitá práca –  presné vytýčenie a  vymeranie všetkých parceliek. Prípravu pôdy sme urobili 12. marca a 14. – 15. 3. sa nám podarilo vysiať všetky odrodové pokusy jarín a taktiež parcelky jarného jačmeňa určené pre chemické a výživárske pokusy. Pokusné parcelky sme siali bezzbytkovou maloparcelovou sejačkou  v spolupráci s pracovníkmi ÚKSUP – u  Želiezovce. Nasledovala sejba cukrovej repy, slnečnice, sóje a sejby sme ukončili 23. apríla zasiatím kukurice, určenej na chemické a výživárske pokusy. V nasledujúcom teplom počasí rastliny povzchádzali rovnomerne a porasty sa rýchlo skompletizovali.

 

Následné práce a agrotechnické zásahy

 

Po ukončení sejby všetkých plodín sme vysiali „zelené plochy“, sú to uličky medzi pokusnými parcelkami. Plochy pre stánky jednotlivých firiem, pre výstavu a ukážky poľnohospodárskej techniky, stany s občerstvením, parkoviská a plochy pre sprievodný program boli vysiate už na jeseň trávnou zmesou, ktorá bude asi 14 dní pred akciou pozberaná. Táto plocha by nám mala zabezpečiť pevnejší podklad v prípade daždivého počasia počas akcie.

V tomto období sa ťažisko prác presunie hlavne na ošetrovanie porastov proti burinám, chorobám a škodcom a prihnojovanie jednotlivých plodín podľa potreby.

Termín výstavy sa blíži a organizátorov  čaká ešte veľa práce. Verím, že všetka vynaložená námaha pri príprave vyústi do zdarného konca a návštevníkov Celoslovenských dní poľa privítame v Dvoroch nad Žitavou na dokonale pripravenej poľnej poľnohospodárskej výstave.

DUŠAN BLAHO

FOTO – AUTOR

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *