Celoslovenské dni poľa 2017 – odborný seminár SPU v Nitre

 Odborný seminár na tému: Utláčanie pôdy – príčiny, dopady, možnosti eliminácie. Prednáša prof. Ing. Vladimír Rataj, Phd., SPU Nitra