Vážení návštevníci, vystavovatelia, milí hostia a priaznivci,

srdečne  vás pozývame  na

 

 

Jubilejný 10. ročník výstavy “ Celoslovenské dni poľa“,

ktorý sa uskutoční 8. – 9. júna 2021 v Seliciach,

na pozemkoch spoločnosti AGRO Divízia s. r. o. Selice.

 

 

 

Bližšie informácie pre vystavovateľov nájdete  tu:

https://www.dnipola.sk/o-akci/

 

Tešíme sa na vás na výstave !

 

Ing. Peter Hudec  

manažér výstavy

mobil:  0948 955 951

e-mail: peter.hudec@profipress.sk