Vážení návštevníci, vážení vystavovatelia, 9. ročník Celoslovenských dní poľa sa uskutoční 2. a 3. júna 2020 vo Dvoroch nad Žitavou.

Ďakujeme Vám za účasť a návštevu na výstave v roku 2019. Na 25 ha výstavnej plochy  ste mohli vidieť ukážky odrôd rôznych poľných plodín, zasiatych na vyše 770 pokusných políčkach a rovnako  ste si mohli pozrieť aj ukážky strojov od vyše 140 vystavovateľov poľnohospodárskej techniky.

Hlavnou témou výstavy bolo spoločné predvádzanie strojov s technológiami, podporujúcimi správne hospodárenie s vodou v pôde.

Sprievodný program zahŕňal prehliadku hospodárskych zvierat, súťaž v orbe konským záprahom a ukážky orby historickými traktormi.

 

Pozrite si výstavu aj vo fotogalérii:

CDP 2019, VIII.ročník

 

Tešíme sa na Vás v roku 2020 !

 

Prihlášku na výstavné plochy  pre techniku v súčasnosti pripravujeme,  k dispozícii bude on-line  cca v marci 2020. Súčasne budú zverejnené všetky aktuálne informácie o výstave.

 

 

Peter Hudec

manažér výstavy

Kontakt:

00421 948 955 951